Lær din karakter Styrker. Lev dit potentiale.

VIA Undersøgelse af Karakter Styrker er en enkel selvevaluering, der tager mindre end 15 minutter, og giver et væld af oplysninger til at hjælpe dig med at forstå din kerne egenskaber. De fleste personlighedstests fokuserer på negative og neutrale træk, men VIA Survey fokuserer på dine bedste kvaliteter.

Take Survey Click Here

Personlighed er den samlede sum af vores psykologiske makeup og hvordan vi entydigt udtrykke os i verden. Det er mønsteret af følelsesmæssige egenskaber, adfærd, tanker, følelser, holdninger og vaner, der gør os, hvem vi er. Men for mange af os det kan være vanskeligt at beskrive vores egen personlighed.

Men mange af de store personlighed vurderingerne måle, hvad der går galt med folk, som psykopatologi, sygdom eller alvorlige problemer (f.eks MMPI-2; MCMI-3; Rorschach blækklat test). Andre personlighedstests vurderer neutrale egenskaber såsom udadvendthed / indadvendthed, følelse / tænkning (f.eks Myers-Briggs Type Indicator). Og mange af de andre “lune” test er ikke videnskabeligt baserede og dermed upålidelige. Alt i alt, personlighedstest, der forskning validerede og måle, hvad der sker lige med mennesker er svært at komme med. Lær mere om ligheder og forskelle mellem VIA og vurderingen Myers-Briggs .

Det er her, VIA Undersøgelse af Karakter Styrker kommer til at spille. VIA Survey er et psykometrisk valideret personlighed test, der måler en persons karakter styrker. Karakter styrker ses som vores positive personlighed i, at de er vores centrale kapacitet til at tænke, føle og opføre sig på måder, der kan bringe gavn for sig selv og andre. Vi udtrykker vores karakter styrker universelt på tværs af alle domæner – arbejde, relationer, skole, social, osv Lær hvordan VIA karakter styrker vedrører Big 5 Personlighedstræk , de almindeligt anvendte brede domæner af personlighed .

VIA Survey måler kun dit gode karakter, f.eks kvaliteter som: kærlighed, venlighed, fairness, citronskal og håb. Forskning viser, at folk, der kender og udnytte deres unikke styrker har stærkere relationer, finde mere engagement i deres arbejde, og føre gladere, mere tilfredsstillende liv. Efter at have taget VIA Survey at opdage dine unikke styrker, er det næste skridt reflektere over personlighed styrker udvikling – hvordan du bruger dine styrker i dit daglige liv.

Take Survey Click Here