Behandlingen

Hvis der opstår et mindre hul i en tand (caries) skal dette hul renses ud og fyldes med en fyldning. Plastfyldninger er det vi oftest anvender i dag eftersom det er tandfarvet og har rimelig styrkefordele. Plast binder til tanden og sikrer en tæt fyldning. Under visse omstændigheder kan istedet laves en midlertidig fyldning eller en anden permanent fyldning såsom glasionomercement eller sølvamalgam.

Efter en plastfyldning kan tanden blive kuldefølsom i en periode og der kan opstå gener/smerter fra tanden. Dette skyldes at plasten kontraherer, hvilket medfører væskestrømninger i tandens dentinkanaler som udløser en reaktion i nerven. Tandens nerve kan ligeledes blive generet efter indgrebet grundet borets vibrationer under behandlingen. I 6-8% vil nerven reagere så kraftigt at den går hen og dør, hvilket betyder at tanden efterfølgende skal rodbehandles og muligvis også bør have en krone. Denne proces er biologisk og der er desværre ikke noget, der kan forhindre dette i at forekomme.