Tandsmerter beskrives ofte som nogle af de værste smerter man kan komme ud for. Man kan opdele tandsmerter det vil sige, det vi normalt blot betegner som  ondt i tanden i 4 grupper. 1: smerter ved koldt/varmt 2: smerter ved sødt. 3: smerter ved tygning 4: vedvarende smerter.

1: Smerter ved koldt/varmt

Dette forbindes oftest med følsomme tandhalse eller utætte fyldninger. Det kan selvfølgelig også skyldes begge dele. Hvis tandkødet har trukket sig omkring nogle af tænderne, har man blottede tandhalse og disse områder er oftest meget følsomme, især for kulde. Behandling: fluorpensling, fluorlak etc, plast evt. kroner. Skyldes det en utæt fyldning kan tandlægen diagnosticere dette vha. vurdering med det blotte øje, med instrumenter og med røntgen. Behandling: skifte fyldningen, evt. krone.

2: Smerter ved sødt

Dette forbindes oftest med caries og hul i tanden. Hullet er enten en nyt hul eller forekommer i forbindelse med en gammel fyldning eller krone/bro. Diagnostik: tandlægen kan vha. visuel inspektion, med instrument, med røntgen og med elektroniske hjælpemidler konstatere om der er hul. Behandling: afhængigt af hullets størrelse/problemets omfang kan det spænde fra èn yderlighed til en anden: fyldning, krone/bro, rodbehandling evt. tandudtrækning.

3: Smerter ved tygning

Dette forbindes oftest med revner i tanden eller en for hård tandkontakt f.eks. i forbindelse med en fyldning eller krone/bro. diagnostik: forekommer der et jag i tanden i forbindelse med tygning, tyder det på en revne i tanden. Oftest er der i forvejen en stor fyldning i tanden. Bliver tanden derimod øm af at blive tygget på (uden jag) tyder dette på en for hård tandkontakt. Diagnostik: Tandlægen kan vha visuel inspektion konstatere om der er synlige revner i tanden og vha en frac-finder fremprovokere jag i tanden og endda lokalisere hvilken del af tanden som er ved at knække af. Det er oftest svært at se disse revner på et røntgenbillede. Bliver tanden øm af at blive tygget på, afsløres de hårde kontakter vha. okklusionspapir som farver tandkontakterne. Disse kan så aflæses af tandlægen. Desuden findes der også elektronisk aflæsning af tandkontakter vha en sensor man putter i munden og tygger på. Behandling: beslibning af de hårde kontakter for at lette tyggetrykket. Dette kan af og til føre til at f.eks. en krone bliver slebet så langt ned at man sliber igennem procelænet og ned til det underliggende metal eller keramik. Dette betyder som udgangspunkt ikke at kronen ikke duer mere, men er mere af kosmetisk karakter. Sker dette bør man snakke med sin tandlæge i Tåstrup om det.

4: Vedvarende (dunkende/murrende) smerter

Disse tandsmerter er de værste. Kvinder har beskrevet dem som langt værre end smerter i forbindelse med fødsel. Disse smerter forbindes oftest med irritation af nerven eller en betændelse i kæben, for enden af tandroden. I tillæg til dette kan man have en tandbyld og evt. være hævet i den ene side af hovedet i det område hvor problemet findes. Diagnostik: hvis det er en irritation af nerven er der ikke noget at se på et røntgenbillede, men tanden er ekstrem følsom ved berøring og for koldt evt. varmt. Man kan vha en vitalitetstest se om der stadigvæk er liv i nerven. Drejer det sig om en betændelse, så er nerven død, og på et røntgenbillede ses der en mørk skygge (opklaring) for enden af tandroden. Dermed kan den problematiske tand bestemmes. Det er i denne forbindelse man kan opleve hævelser, tandbylder, dårlig smag i munden og af og til feber. Behandling: Rodbehandling med efterfølgende fyldning og senere stift og krone. evt tandfjernelse og bro eller implantat. Behandlingen afhænger af den aktuelle situation, og tandens prognose.

Ondt i tanden – Det kan være svært at finde årsagen

Nogle gange kan det være svært at bestemme hvor smerterne kommer fra og så må tandlægen agere detektiv og igang med at bruge udelukkelsesmetoden for at finde årsagen til det der føles som ondt i tanden. Afslutningsvist er det langt hyppigere, at man har et af ovenstående problemer, uden at mærke noget til det. Derfor kommer det tit bag på patienten at der hos tandlægen opdages huller, rodbetændelser, revner i tænder og utætte fyldninger ved regelmæssig kontrol eller i anden forbindelse. Det som er vigtigt er at jo før man opdager problemet og får gjort noget ved det, jo bedre.

-Toothnerd

Du kan altid bestille en tid hos os til at få smerten behandlet.

Behandler borgere fra hele Sjælland. Klinik i Taastrup og Ringsted.

Behandlingsforslag
Sender