Udfordringen for de fleste tandlæger er, at vi hverken er uddannet i kommunikation med patienter, virksomhedsdrift, økonomi eller lederskab på en tandlægeklinik.  Det ikke en fornøjelse at drøfte økonomi med vores patienter, men desværre en nødvendighed, der gør det muligt for tandlægen at tilbyde den bedste behandling på sigt. Det har længe, både blandt tandlæger og patienter, været et ønske at regionerne ydede større økonomisk støtte til tandbehandling som ved fx lægebehandling. Desværre en den økonomiske støtte yderst begrænset og regeringen ændrede i 2013 tilskudsordningen til bl.a. kun at omfatte tilskud til regelmæssige eftersyn 1 gang årligt.  Herunder ses et overblik over hvad regionerne yder tilskud til;

 • regelmæssig diagnostisk undersøgelse
 • kontrol af diagnostiske fund ved diagnostiske undersøgelser
 • tandrensning
 • udvidet diagnostisk grundydelse
 • individuel forebyggende behandling
 • kontrol efter individuel forebyggende behandling
 • bitewings
 • tandfyldning
 • rodbehandling
 • tandudtrækning
 • visse operative indgreb
 • undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse.

Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Det udgør mellem 15 og 65 % af tandlægens honorar. Ved operation og visse plastfyldninger er tilskuddet et fast beløb.

Grundydelser

Sundhedsstyrelsen og Dansk Tandlægeforening forhandler prisen på en række grundydelser ved overenskomst. Denne overenskomst benævnes sygesikringsoverenskomstydelserne og er fastlagt. Tandlægen kan således ikke ændre på grundydelserne.

De frie ydelser

De resterende ydelser kaldes “frie ydelser” og inkluderer store plastfyldninger, kroner, broer, implantater, operationer m.m. Klinikken fastsætter selv de frie ydelser og der er tradition for at priserne på klinikker i samme område følger hinanden. i   den enkelt tandlæge selv. Ofte er det tradition som fastlægger priserne og ikke markedskræfterne.