Isninger

Isninger i tænderne og følsomme tandhalse er et generelt problem i befolkningen. Ved kulde og varmepåvirkning eller pH og koncentrations-ændringer forårsages væskebevægelser i tandens dentinkanaler som sender reaktion videre til tandens nerve. Signalet fra nerven føles som en isning eller et jag i tanden. Denne reaktion er tanden forsvarsmekanisme og derfor hel naturlig. Nogle individer har mere tendens til isninger end andre. Ved blottet dentin enten svt. tandhalsen eller tandkronen forekommer hyppigere følsomhed.

Ved blottede tandhalse mangler tandkødets isolerende funktion og derfor opleves øget tendens til isninger.  Blottede tandhalse kan skyldes forkert børsteteknik eller fæstetab i forbindelse med parodontose.

Blottet dentin på tandkronen kan skyldes slid enten pga. tandbørstning eller tænderskæren. Derudover kan mineraliseringsfejl i tandsættet også forårsage isninger eftersom den beskyttende emalje er reduceret.

Behandling af isninger

Behandlingen af isninger indebærer blokering af dentinkanalerne således at væskestømningerne ved påvirkning mindskes. Dette indebærer pensling med gluma eller fluoropløsning samt brug af tandpasta mod isninger. Hvis der forekommer omfattende slid svt. den blottede tandhals kan en plastfyldning overvejes som isolering. Med tiden vil der forekomme en langsom mineralisering af dentinen i retning mod tandnerven, hvorfor følsomheden vil mindskes. Denne proces er ligeledes årsag til at tænderne med alderen ser mere gule ud.