Der findes forskellige klassifikationer til at navngive tænderne. Det mest udbredte i Danmark er Haderups nomenklatur, en dental nomenklatur. Victor Haderup var en dansk tandlæge, der fandt på dette system.

Systemet benævner tænderne med tal fra midten og ud til siden. Tænderne i overkæben kaldes plus (+), og tænderne i underkæben kaldes minus

(-). Placeringen af tegnet plus(+) eller minus(-) i forhold til tallet afgør om tanden sidder i højre eller venstre side.

I det blivende tandsæt beskrives tænderne med et ciffer, hvorimod der i mælketandsættet stilles et nul foran tallet.

Nedenfor ses en skematisk oversigt over Haderups system, hvor der med højre og venstre refereres til patientens hhv. højre og venstre side.

Blivende tænder:

Overkæbe, højre                                               Overkæbe, venstre
8+, 7+, 6+, 5+, 4+, 3+, 2+, 1+                       +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

Underkæbe, højre                                            Underkæbe, venstre
8-, 7-, 6-, 5-, 4-, 3-, 2-, 1-                                -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8

Primære tænder:

Overkæbe, højre                                               Overkæbe, venstre
05+, 04+, 03+, 02+, 01+                                +01, +02, +03, +04, +05

Underkæbe, højre                                            Underkæbe, venstre
05-, 04-, 03-, 02-, 01-,                                     -01, -02, -03, -04, -05